Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Επαιτεία

Ξερίζωσε το τρένο,
σήψεως κουφάρια.
Σε κίνηση,
η κίνηση,
εξανάγκασε τα κλειδωμένα.

Στείλε, γαμώτι σου, κανιά!

© Δημήτρης Δικαίος