Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Πατρικό

Στον υιό μου
Οριακά γυμνάζομαι
στο μικρό του Φως

«χαλάει» τον κόσμο, ο μικρός

τα μάτια του Θεού απορροφά

κι αδημονεί,
τ’ αλίμονο της μέρας να αδράξει.

ό,τι προστάξει!

© Δημήτρης Δικαίος