Κυριακή 1 Μαρτίου 2015

25 Αργυρά

Στον Μηνά | τον άγγελο

Μηνάς Κ. Τζιάμος
Νερό ο χρόνος.
Και στη σπετσιώτικη τη γη,
είδα τον άνθρωπο καλό
και αγιασμένο.

Και στην υγρή πατημασιά,
μ’ όλη την καλοσύνη,
ταίριαξα μια ολόσωμη
ζωή παρατημένη,
σ' αγγελική φωτιά.

Μα τούτ' η ευλογιά!
Ετούτ' η Ευλογία
Τι, Θε μου, έπραξες!

© Δημήτρης Δικαίος