Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Κλίμακα ξένου Σταυρού

Είναι σταυροί μαρμάρινοι
και μπρούτζινοι μονάρχες,
οι Άνθρωποι.

Ενότητες 
που αγνοούν κάθε απόγευμα
και βλέπουνε σκουριά
στη στέρνα του Ιχθύος.


Τα βλάσφημα σκαλιά,
οι Άνθρωποι

με ισοϋψή κεριά της ύπνωσης
στολίζουν τα κλιμάκια της λύτρωσης.

© Δημήτρης Δικαίος