ΣΚΕΨΕΙΣ

  • Με τα ψέματα κάνω ποίηση, ωστόσο τα λουλούδια στο βάζο είναι αληθινά.
  • Ποιητές: άνθρωποι ομορφότεροι των στίχων τους!
  • Πλαγιάζω με τα γράμματα, μωρό μου. Ό,τι μιλούσαμε για σένα!