Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Μελάνθη

Κάποτ’ ένα αγκάθι στα πλευρά
Μια παιδική αγάπη
σωπαίνει μέσα μου
_________

Πώς κύλισε ο χρόνος!
Σε αγαπώ ακόμη!
Μιλώ στο λίγο και πολύ μαζί σου.

Πώς κύλισε το αίμα!
Στα χέρια μου εσύ.
Στα χέρια σου, η ζωή μου!

Πώς κύλισες, καλή μου
Και μ’ έχεις θάψει όρθιο
Στην ψυχή σου, μ’ έχεις ράψει!
_________

Κάποτ΄ ένα αγκάθι στα πλευρά
Μια παιδική αγάπη ψηλαφίζω˙
Στα δειλά!

© Δημήτρης Δικαίος