Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010

Αιμάσσουσα πληγή

Μ' εκείνες
τις επόμενες κηδείες
ένα πράμα!
Μυριάδες "ζωντανοί" θα παραστούν
να πενθήσουν
τις κουτσουλιές των περιστεριών.

Ευρύς υποκειμενισμός
και δείκτης νόθας νοημοσύνης
-η σαρκική εμβέλεια-

«στοίχισε» η αφέλεια και ο ανθρωπισμός μου,
εκείνες τις περίοπτες
ξενοίκιαστες σουίτες των «πληγέντων»
από Θεία Χάρη.

Μα Κύριε,
υποκρίνομαι ή υποκλίνομαι
μπροστά Σου;
(για να ξέρω)

© Δημήτρης Δικαίος

Αφιερωμένο στους νοθεύοντες το Χρίσμα, 
δοξολογώντας προσκυνημένοι, ηβικό τρίχωμα.