Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2010

Ιουδαϊσμός 1948 μ.Χ.

συ Ισραήλ,
απόγονε Δαυίδ,
τί διαπράττεις!

Ω συ, λαέ μου εκλεκτέ,
εχθίστη νάρκη

πόση μου,
Έχιδνα,
ουσία ορφανεύεις!

Ένα σου γόνο
φύσηξ’ ο Θεός
κι Έναν, σου πήρε.

© Δημήτρης Δικαίος

υ.γ. Χαίρε Κάιν της Ιστορίας!